Antti Hintsa

Antti Hintsa (TAM) elää ja työskentelee Etelä-Pohjanmaalla. Työskentelylleni leimallisia teemoja ovat yhteisöllisuus, identiteetit, todellisuuden tutkimus ja luonto.

Kuva: Suvi Sistonen

Kuva: Suvi Sistonen